Főoldal / Behozatali vámok

A Bizottság (EU) 2020/1221 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 26.) a gabonaágazatban 2020. augusztus 27-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

 

A 642/2010/EU rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre 2020. augusztus 27-tól alkalmazandó behozatali vámok

KN-kód Árumegnevezés

Behozatali vám(1)(2)
(EUR/tonna)

1001 11 00 KEMÉNYBÚZA, vetőmag 0,00

1001 19 00

KEMÉNYBÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

közepes minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

gyenge minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

ex 1001 91 20

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 99 00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 10 00

ROZS, vetőmag

0,00

1002 90 00

ROZS, a vetőmag kivételével

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

0,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (3)

0,00

1007 10 90

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

0,00

1007 90 00

CIROKMAG, a vetőmag kivételével

0,00

(1) Az importőr a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében a következő vámcsökkentésekben részesülhet:

  • tonnánként 3 EUR, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tenger partján (a Gibraltári-szoroson túl) vagy a Fekete-tenger partján található, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkeznek az Unióba,
  • tonnánként 2 EUR, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van, amennyiben az áruk az Atlanti-óceánon keresztül érkeznek az Unióba.

(2) A 1001 11 00, a 1001 19 00, az ex 1001 99 00 (kiváló minőségű közönséges búza, a vetőmag kivételével), a 1002 10 00 és a 1002 90 00 KN-kód alá tartozó, Kanadából származó termékek esetében a behozatali vámot a 642/2010/EU rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint kell kiszámítani.

(3) Az importőr tonnánként 24 EUR átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben a 642/2010/EU rendelet 3. cikkében megállapított feltételek teljesülnek.

FIGYELEM!

A kedvezményes vámkvótán kívüli 3. országból származó (Erga Omnes) kiválótól eltérő közönséges búza és árpa vámtételek A Bizottság (EU) 2017/1925 végrehejtási rendelete (2017. október 12.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló rendelet alapján a következők:

Közönséges búza (közepes és gyenge minőség)
1001 99 00
Más 95 €/t

Árpa
1003 90 00
Más 93 €/t

Részleteket ld. a rendeletben és a TARIC adatbázisban.


A kedvezményes vámkvóták keretén belül behozott gabonafélék vámtételeiről és a fizetendő biztosítékokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján tájékozódhat:

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag

Kedvezményes vámkvóták kihasználtságának állapotát gyorsinformációinkban rendszeresen frissítjük:

Gyorsinfók - megtekintése