a szövetségről

Főoldal / Közgyűlés

Közgyűlés

A Szövetség legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, melyet szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.

A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt valamelyik tagozat, vagy a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri. A Közgyűlést a Szövetség elnöke hívja össze. A Közgyűlésen minden tag egy-egy szavazatra jogosult.