a szövetségről

Főoldal / Tagozataink

Gabonafeldolgozók

Malmok, izoglükóz-, keményítő- és etanol-gyártó cégek képviseltetik magukat ebben a tagozatban.

Az elmúlt években a magyar malomipar komoly változáson és technológiai megújuláson ment keresztül, új malmok jelentek meg a piacon, míg mások kénytelenek voltak felhagyni tevékenységükkel. A hazai malomipar – sok más európai országhoz hasonlóan – még mindig jelentős kapacitás-felesleggel küzd. A malomipar hazai eredetű gabonát dolgoz fel, és szemben más élelmiszeripari ágazatokkal, 100%-ban képes kielégíteni a hazai szükségletet, nem szorulunk importra. Átlag lisztfogyasztásunk éves szinten 80 kg/fő. A gabona ipari célú felhasználása az elmúlt években dinamikusan nőtt, és ma eléri a 1,5 millió tonnát.

Takarmánygyártók

Takarmány adalékanyag-, premix-, koncentrátum-, valamint takarmánykeverék-gyártók/forgalmazók képviseltetik magukat ebben a tagozatban.

A takarmányipar a magyar nemzetgazdaságban igen fontos helyet foglal el. Éves szinten közel 4 millió tonnás értékesített takarmánykeverék gyártásával hozzávetőlegesen 140 milliárd forintos árbevételt termel, és maradéktalanul kiszolgálja a hazai állattenyésztés igényeit. A regisztrált keverőüzemek száma folyamatosan csökken, de még mindig többlet kapacitással küzd az iparág. A hazai takarmányipar műszaki felkészültsége és takarmányhigiéniai állapota biztosítja a jó minőségű takarmány előállítását. A takarmánygyártás alapját képező gabona 100%-ban hazai eredetű, míg a fehérje tekintetében nettó importőrök vagyunk.

Kereskedők

A Szövetség megalakulása óta talán a legnagyobb változás a kereskedelemben következett be.

A gabona külkereskedelmi monopólium csak 1989-ben szűnt meg. Ma a Szövetség legnépesebb tagozatát a főként gabona és olajos mag exporttal, fehérje importtal foglalkozó kereskedő cégek alkotják. Megtalálhatóak közöttük a világ vezető gabonakereskedő cégeinek leányvállalatai, valamint közepes- és kisméretű magyar tulajdonú vállalkozások is. EU csatlakozásunk óta a gabona és olajos mag exportunk megduplázódott és legfontosabb felvevő piacunkat az EU tagállamok jelentik. Vitathatatlan, hogy a gabona és olajosmag kereskedők tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak az ágazat boldogulásához és a külkereskedelmi mérleg javításához.

A Szövetségben képviseltetik magukat - a feldolgozó iparnak, kereskedelemnek szolgáltatást nyújtó- közraktárak, akkreditált vizsgáló laboratóriumok és egy, a mezőgazdaság finanszírozásában elkötelezett bank is.